Hľadaný výraz: Sof 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož; v ich ústach sa nenájde podvodný jazyk. Oni sa budú pásť a košiariť, že ich neodstraší nik.

1

mail   print   facebook   twitter