Hľadaný výraz: Rim 10,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

1

mail   print   facebook   twitter