Hľadaný výraz: Nm 14,6, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
6 A Jozua, syn Núnov, a Kálef, syn Jefunneho, z tých, ktorí boli prezkúmať zem, roztrhli svoje rúcha

1

mail   print   facebook   twitter