Hľadaný výraz: Mt 12,9-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď odtiaľ odišiel, vošiel do ich synagógy. 10 Tam bol človek s vyschnutou rukou. Oni sa ho pýtali: „Slobodno v sobotu uzdraviť?“ Chceli ho totiž obžalovať. 11 On im povedal: „Nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu? 12 A o koľko viac je človek ako ovca! Teda v sobotu slobodno dobre robiť.“ 13 Potom povedal človeku: „Vystri ruku!“ On ju vystrel a bola zasa zdravá ako druhá. 14 Farizeji vyšli von a radili sa o ňom, ako ho zahubiť.

1

mail   print   facebook   twitter