Hľadaný výraz: Mk 16,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

1

mail   print   facebook   twitter