Hľadaný výraz: Mk 15,20-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z purpuru a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. 21 Tu prinútili istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfovho otca, ktorý sa tade vracal z poľa, aby mu niesol kríž.

1

mail   print   facebook   twitter