Hľadaný výraz: Lv 27,16-19, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ak niekto zasvätí Hospodinovi časť poľa, ktoré je jeho vlastníctvom, oceň ho podľa osevnej plochy. Plochu pre chómer jačmeňa oceň na päťdesiat šekelov striebra. 17 Ak zasvätí svoje pole hneď po jubilejnom roku, nech ostane podľa svojho ocenenia, 18 ale ak zasvätí svoje pole len neskôr po jubilejnom roku, potom nech mu kňaz spočíta cenu podľa rokov, ktoré ostávajú do jubilejného roku, a zníži mu z ceny podľa tvojho ocenenia. 19 Ak ten, kto zasvätil svoje pole, chce ho vykúpiť, nech pridá pätinu k jeho cene - a bude jeho.

1

mail   print   facebook   twitter