Hľadaný výraz: Lk 24,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

1

mail   print   facebook   twitter