Hľadaný výraz: Lk 2,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

1

mail   print   facebook   twitter