Hľadaný výraz: Lk 2,52, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
52 A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

1

mail   print   facebook   twitter