Hľadaný výraz: Job 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Tu prišiel k Jóbovi posol a zvestoval: „Kým so záprahmi orali a oslice sa pásli vedľa, vpadli Sabejci, ulúpili ich a paholkov pobili ostrím meča.

1

mail   print   facebook   twitter