Hľadaný výraz: Jn 5,8-9, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ježiš mu povedal: Vstaň, zober si lôžko a choď! 9 A ten človek okamžite ozdravel, vzal si lôžko a chodil. V ten deň však bola sobota,

1

mail   print   facebook   twitter