Hľadaný výraz: Jdt 13,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A Oziáš jej povedal: „Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho nad všetky ženy na zemi. A zvelebený je Pán, náš Boh, ktorý stvoril nebo i zem. S jeho pomocou sa ti podarilo udrieť a odťať hlavu vodcovi našich nepriateľov.

1

mail   print   facebook   twitter