Hľadaný výraz: Iz 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Zato bude zajatý môj ľud pre nevedomosť, jeho slávni umrú hladom a jeho zástup zoschne od smädu.

1

mail   print   facebook   twitter