Hľadaný výraz: Hebr 10,5-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Preto keď prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. 6 Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. 7 Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam - vo zvitku knihy je napísané o mne -, aby som plnil tvoju vôľu, Bože.“

1

mail   print   facebook   twitter