Hľadaný výraz: Gn 4,6-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? 7 Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?“

1

mail   print   facebook   twitter