Hľadaný výraz: Gal 1,1, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych -

1

mail   print   facebook   twitter