výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Jdt 3, 1-10

1 Preto k nemu poslali poslov s prosbou o mier: 2 „My, služobníci veľkého kráľa Nabuchodonozora, ležíme pred tvojimi nohami; urob s nami, ako uznáš za dobré. 3 Veď naše dvory a celý náš majetok, každé obilné pole, stáda, dobytok a všetky ohrady s našimi stanmi sú pred tebou; urob s nimi ako sa ti páči. 4 Aj naše mestá a ich obyvatelia sú tvojimi sluhami; príď a urob s nimi, čo uznáš za dobré.“ 5 A mužovia šli k Holofernesovi a oznámili mu tieto slová. 6 On zostúpil so svojím vojskom na morské pobrežie, obsadil opevnené mestá a vzal si z nich vybraných mužov na posilu svojho vojska. 7 Obyvatelia tých miest a celý okolitý kraj ho prijali s vencami, tancom a bubnami. 8 On však spustošil všetky ich svätyne a vyrúbal ich posvätné háje. Dostal totiž za úlohu zničiť všetkých bohov zeme, aby všetky národy vzdávali božskú poctu iba Nabuchodonozorovi a všetky jazyky a kmene vzývali iba jeho ako boha. 9 Potom prišiel k Ezdrelonu neďaleko Dotaina, ktorý je oproti júdskemu horskému masívu. 10 Postavili tábor medzi Gabaou a Skytopolisom a Holofernes tam ostal celý mesiac, aby zhromaždil všetko, čo potrebovalo jeho vojsko.

Jdt 3, 1-10

Jdt 3,8 - Tvrdenie je asi prehnané. Asurbanipal nezavádzal jednobožstvo, ale žiadal, aby jemu samému bola vzdávaná bohopocta. Ale uznávať panovníkov za božské osoby žiadali pre seba iba niektorí Seleukovci.

Jdt 3,10 - Gabaa je najskôr pohorie Gelboe, ktoré leží na východnom okraji Ezdrelonskej roviny.