Hľadaný výraz: Dt 4,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Lebo Pán, tvoj Boh, je milosrdný Boh; neopustí ťa a nezahubí, a nezabudne na zmluvu, ktorú odprisahal tvojim otcom.

1

mail   print   facebook   twitter