Hľadaný výraz: Dan 12,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Ty však, Daniel, uzavri slová a zapečať knihu na posledný čas; mnohí ju preskúmajú a rozšíri sa poznanie.“

1

mail   print   facebook   twitter