Hľadaný výraz: Abd 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Videnie Abdiáša. Toto hovorí Pán, Jahve, o Edome: Zvesť som počul od Pána a posol bol poslaný k národom: „Vstaňte, pozdvihnime sa proti nemu do boja!“

1

mail   print   facebook   twitter