Hľadaný výraz: 2Sam 2,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 Abner však a jeho mužovia tiahli celú tú noc púšťou, prešli cez Jordán, prešli cez celý Bitron a prišli do Mahanaimu.

1

mail   print   facebook   twitter