Hľadaný výraz: 2Kor 3,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.

1

mail   print   facebook   twitter