Hľadaný výraz: 1Tim 3,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele.

1

mail   print   facebook   twitter