Hľadaný výraz: 1Krn 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Od Ráma však pochádza Aminadab, od Aminadaba pochádza Naáson, knieža Júdových synov.

1

mail   print   facebook   twitter