Hľadaný výraz: 1Kor 1,2, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:

1

mail   print   facebook   twitter