Hľadaný výraz: Zach 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 I riekol: „To sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred Pánom celej zeme.“

1

mail   print   facebook   twitter