Hľadaný výraz: Z 22,17-19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Obkľučuje ma svorka psov, obstupuje ma tlupa zlosynov. Prebodli mi ruky a nohy, 18 môžem si spočítať všetky svoje kosti. Lež oni si ma premeriavajú a skúmajú; 19 delia si moje šaty a o môj odev hádžu lós.

1

mail   print   facebook   twitter