Hľadaný výraz: Z 49,5, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
5 Nakloním ucho k múdrym výrokom, za zvuku harfy vyjavím svoje tajomstvo.

1

mail   print   facebook   twitter