Hľadaný výraz: Sof 3,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Riekol som: Azda sa ma budeš báť, prijmeš výstrahu. Nezmizne mu spred očí všetko, čím som ho navštívil. Lenže hneď zrána bolo podlé všetko ich konanie.

1

mail   print   facebook   twitter