Hľadaný výraz: Sk 9,11, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
11 A Pán k němu: Vstaň a jdi do ulice, kteráž slove Přímá, a hledej v domě Judově Saule, jménem Tarsenského. Nebo aj, modlí se,

1

mail   print   facebook   twitter