Hľadaný výraz: Sir 41,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zármutok ľudí (oplakáva) iba telo, no u zatratených aj meno zanikne.

1

mail   print   facebook   twitter