výhody registrácie

Kniha Judita

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Jdt 12, 1-20

1 Potom Holofernes prikázal, aby Juditu zaviedli ta, kde bol uložený jeho strieborný riad, a rozkázal prestrieť a dať jej jesť z jedál a piť z vína, ktoré boli určené jemu. 2 Judita však povedala: Nebudem z toho jesť, aby nevzniklo pohoršenie. Nech mi podávajú iba z toho, čo som si priniesla. 3 Holofernes jej povedal: No ak nebude stačiť to, čo máš, odkiaľ vezmeme pre teba podobné pokrmy? Lebo medzi nami nie je nikto z tvojho rodu. 4 Judita mu odpovedala: Ako žiješ, pán môj, tvoja otrokyňa určite nespotrebuje, čo má so sebou, kým Pán mojou rukou nevykoná, čo si zaumienil. 5 Vtedy ju Holofernesovi sluhovia voviedli do stanu a ona spala až do polnoci. Pred rannou strážou vstala 6 a odkázala Holofernesovi: Nech môj pán vydá príkaz, aby tvoja otrokyňa smela vyjsť modliť sa. 7 A Holofernes prikázal osobným strážcom, aby jej nerobili prekážky. Tak ostala v tábore tri dni. Každú noc vychádzala do rokliny pod Betuliou a kúpala sa v tábore pri prameni vody. 8 Keď vyšla z kúpeľa, modlila sa k Pánovi, Bohu Izraela, aby usmerňoval jej cestu a pozdvihol synov svojho ľudu. 9 Potom čistá vošla do stanu a ostala tam, kým jej podvečer priniesli jedlo. 10 Na štvrtý deň usporiadal Holofernes hostinu s pijatikou výlučne pre svoje služobníctvo a do tejto spoločnosti nepozval nikoho z vojenských dôstojníkov. 11 No eunuchovi Bagóovi, ktorý mal na starosti všetky jeho záležitosti, povedal: Choď a prehovor tú Hebrejku, ktorá je u teba, aby prišla medzi nás a s nami jedla a pila. 12 Veď by sme sa museli hanbiť sami pred sebou, keby sme takú ženu nechali len tak a nepobavili sa s ňou. Veď sa nám vysmeje, ak ju k sebe nepritúlime. 13 Bagóas teda odišiel od Holofernesa, vošiel k nej a povedal: Nech sa táto krásna dievčina nezdráha ísť k môjmu pánovi, prijať od neho poctu, rozveseliť sa s nami pri popíjaní vína, stať sa tohto dňa akoby jednou z dcér Asýrčanov, ktoré konajú službu v Nabuchodonozorovom paláci. 14 Judita mu odpovedala: Ktože som ja, aby som odporovala svojmu pánovi? Bez meškania vykonám všetko, čo je milé v jeho očiach, a budem sa z toho tešiť až do chvíle svojej smrti. 15 Vstala, obliekla sa do krásnych šiat a prikrášlila sa všetkým, čím sa ženy ozdobujú. Prišla jej otrokyňa a na zemi pred Holofernesom jej prestrela kožušiny, ktoré dostala od Bagóa na každodenné používanie, aby si na ne ľahla a jedla. 16 Potom Judita vošla a ľahla si. Holofernesovo srdce bolo ňou uchvátené a jeho dušu preniklo vzrušenie. Zmocnila sa ho neodolateľná túžba po nej. Odo dňa, ako ju zazrel, striehol na príhodnú chvíľu, aby ju zviedol. 17 Holofernes jej povedal: Pi a veseľ sa s nami! 18 Judita odpovedala: Budem piť, pán môj, pretože sa mi dnes dostáva najväčšej pocty za celý život odo dňa môjho narodenia. 19 Pred jeho očami si brala a jedla i pila z toho, čo pripravila jej slúžka. 20 Holofernes bol z nej vo vytržení a pil veľmi mnoho vína; toľko ho za jeden deň nevypil nikdy od svojho narodenia.

Jdt 12, 1-20

Jdt 12,5 - Čas rannej stráže (Ex 14,24; 1 Sam 11,11; Mt 14,25).

Jdt 12,11 - Bagoas je perzské slovo a znamená: eunuch.