Hľadaný výraz: Rim 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 o svojom Synovi, ktorý podľa tela pochádza z Dávidovho rodu

1

mail   print   facebook   twitter