Hľadaný výraz: Mt 4,23; Mk 1,39; Lk 4,44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 3
23 A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

39 A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

44 A kázal po judejských synagógach.

1

mail   print   facebook   twitter