Hľadaný výraz: Mt 28,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. 10 Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

1

mail   print   facebook   twitter