Hľadaný výraz: Mt 27,55-56, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
55 Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. 56 Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov.

1

mail   print   facebook   twitter