Vyhľadávaný výraz Mt+11,20-24 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.