Hľadaný výraz: Mk 15,40-41, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
40 A boly tam aj ženy, ktoré sa dívaly zďaleka, medzi ktorými bola Mária Magdaléna a Mária Jakoba Malého a Jozesova matka a Salóme, 41 ktoré aj vtedy, keď bol v Galilei, chodily za ním a posluhovaly mu, a mnohé iné, ktoré s ním boly prišly hore do Jeruzalema.

1

mail   print   facebook   twitter