Hľadaný výraz: Lv 17,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Keby niektorý Izraelita alebo cudzinec, ktorý sa u nich zdržuje, jedol nejakú krv, proti takej osobe obrátim svoju tvár a vytrhnem ju z jej ľudu.

1

mail   print   facebook   twitter