Hľadaný výraz: Lk 19,45-48, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
45 Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov 46 a povedal im: „Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“ 47 A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. 48 Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

1

mail   print   facebook   twitter