Hľadaný výraz: Lk 19,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť. 13 Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: »Obchodujte, kým sa nevrátim!«

1

mail   print   facebook   twitter