Hľadaný výraz: Joz 3,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 A Jozue pokračoval: „Po tomto poznáte, že je živý Boh medzi vami a že zničí pred vami Kanaánčanov, Hetejcov, Hevejcov, Ferezejcov, Gergezejčanov, Amorejčanov a Jebuzejcov:

1

mail   print   facebook   twitter