Hľadaný výraz: Joz 19,24-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Piaty lós padol na kmeň Aserových synov podľa ich rodov. 25 Ich hranica je Halkat, Chali, Beten, Aksaf, 26 Elmelech, Amád a Mesal. Potom zasahuje (vrch) Karmel na západnej strane a potok (Sichor) Labanat. 27 Nato sa stáča na východ do Bet-Dagona, siaha až k Zabulonovi a k údoliu Jeftahel na severe, ďalej k Bet-Emeku a Nehielu a pokračuje severne na Kabul, 28 Abran, Rohob, Hamona a Kanu až do Veľkého Sidona. 29 Potom hranica zahýba do Hormy a až do opevneného mesta Týru. Nakoniec hranica zatáča do Hosy a končí sa pri Mori. … Machaleb, Achziba, 30 Amma, Afek a Rohob: dvadsaťdva miest s ich dedinami. 31 To je dedičný podiel kmeňa Aserovcov podľa ich rodov: tieto mestá s ich dedinami.

1

mail   print   facebook   twitter