Hľadaný výraz: Hebr 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.

1

mail   print   facebook   twitter