Hľadaný výraz: Dan 8,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 I počul som nad Ulaiom ľudský hlas, volal a hovoril: „Gabriel, vysvetli tamtomu videnie!“

1

mail   print   facebook   twitter