Hľadaný výraz: 2Sam 15,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Včera si prišiel a dnes ťa mám nechať blúdiť s nami? Ja pôjdem (ta), kam pôjdem; vráť sa a vezmi naspäť so sebou aj svojich bratov! Milosrdenstvo a spravodlivosť!“

1

mail   print   facebook   twitter