Hľadaný výraz: 2Krn 25,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Ale ich synov nezabil, ako je písané v knihe Mojžišovho zákona, kde Pán prikazuje: „Nebudú zomierať otcovia za synov, ani synovia za svojich otcov, ale každý zomrie za svoj hriech.“

1

mail   print   facebook   twitter