Hľadaný výraz: 2Kr 18,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vo štvrtom roku kráľa Ezechiáša - to bol siedmy rok izraelského kráľa Osého, syna Elu - vyrazil asýrsky kráľ Salmanassar proti Samárii, obliehal ju

1

mail   print   facebook   twitter