Hľadaný výraz: 2Kr 15,19, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
19 Když pak vytáhl Ful král Assyrský proti zemi té, dal Manahem Fulovi deset tisíc centnéřů stříbra, aby mu byl nápomocen k utvrzení království v rukou jeho.

1

mail   print   facebook   twitter